Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Akcja ZIMA Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 2018-01-15 12:18:46 dodanie dokumentu
Dane adresowe Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 2018-01-15 12:18:00 edycja dokumentu
Dane adresowe Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 2018-01-15 12:15:29 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Rafał Falkowski 2018-01-15 08:29:41 dodanie dokumentu
Koło Łowieckie nr 11 Sokół Kamila Stanisławska 2018-01-15 08:17:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy,rozbudowy stacji uzdatniania wody oraz budowy zbiornika retencyjnego wody w obrębie geodezyjnym Dobino, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2018-01-12 12:38:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 3/2018 Wójta Gminy Wałcz z dnia 04 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu i stawki eksploatacyjne za pomieszczenia administracyjno ? biurowe i stołówkę w budynkach w Wałczu przy ulicy Dąbrowskiego 6 i Kołatniku. Rafał Falkowski 2018-01-12 11:27:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 79/2017 Wójta Gminy Wałcz z dnia 05 października 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Rafał Falkowski 2018-01-12 11:22:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wstrzymania decyzji ostatecznej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 244/2 w obrębie geodezyjnym Szwecja, gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2018-01-11 13:55:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o uzupełnienie przez inwestora przedłożenia RDOŚ w Szczecinie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 244/2 w obrębie geodezyjnym Szwecja, gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2018-01-11 13:52:54 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Szwecja Rafał Falkowski 2018-01-10 15:48:52 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Szwecja Rafał Falkowski 2018-01-10 15:47:06 dodanie dokumentu
Samodzielne Stanowiska Rafał Falkowski 2018-01-09 15:31:01 edycja dokumentu
Nadleśnictwo Wałcz Kamila Stanisławska 2018-01-09 08:12:55 dodanie dokumentu
Usługi komunalne wywozu osadów, czyszczenia kanałów odpływowych, czyszczenia przepompowni i udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej w roku 2018. Hanna Szynkaruk 2018-01-08 14:29:55 dodanie dokumentu
Koło Łowieckie nr 11 Sokół Kamila Stanisławska 2018-01-08 14:26:35 dodanie dokumentu
Koło Łowieckie nr 30 Dzik-Otrzep Kamila Stanisławska 2018-01-08 14:24:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2018-01-08 13:40:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 Wójta Gminy Wałcz z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargów ograniczonych i nieograniczonych na 2017 rok dotyczących: Sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości oraz sprzedaży mienia ruchomego, stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz. Rafał Falkowski 2018-01-08 13:36:55 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 Wójta Gminy Wałcz z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargów ograniczonych i nieograniczonych na 2017 rok dotyczących: Sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości oraz sprzedaży mienia ruchomego, stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz. Rafał Falkowski 2018-01-08 13:36:16 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego: "Zimowy obóz sportowo-rekreacyjny" Rafał Falkowski 2018-01-08 13:28:24 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego: "Zimowy obóz sportowo-rekreacyjny" Rafał Falkowski 2018-01-08 13:27:28 dodanie dokumentu
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2018-01-05 14:58:59 edycja dokumentu
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2018-01-05 14:57:41 edycja dokumentu
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2018-01-05 14:57:19 edycja dokumentu
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2018-01-05 14:56:56 dodanie dokumentu
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2018-01-05 14:56:20 usunięcie dokument
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2018-01-05 14:55:51 edycja dokumentu
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2018-01-05 14:55:34 edycja dokumentu
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2018-01-05 14:55:06 dodanie dokumentu
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2018-01-05 14:54:59 usunięcie dokument
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2018-01-05 14:54:12 dodanie dokumentu
EWIDENCJA LUDNOŚCI - WNIOSKI Rafał Falkowski 2018-01-05 14:52:37 usunięcie dokument
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: referent ds. gospodarki materiałowej i technicznej jednostek oświatowych w Urzędzie Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2018-01-04 14:26:32 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: referent ds. podatków i opłat w referacie finansowym. Rafał Falkowski 2018-01-04 14:25:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowych SN 15 kV w obrębie geodezyjnym Golce oraz Zdbice, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2018-01-04 11:32:32 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości RUDKI, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2018-01-03 14:56:31 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości PRZYBKOWO, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2018-01-03 14:54:44 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości GOSTOMIA, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2018-01-03 14:53:35 dodanie dokumentu
Budowa oczyszczalni ścieków w Wiesiółce Hanna Szynkaruk 2018-01-03 13:54:10 dodanie dokumentu