Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY WAŁCZ Kamila Stanisławska 2017-11-17 09:59:51 edycja dokumentu
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY WAŁCZ Kamila Stanisławska 2017-11-17 09:59:29 usunięcie załacznika
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej dla najemcy w miejscowości Dobrzyca 9 Rafał Falkowski 2017-11-16 08:01:30 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 90/2017 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 14 listopada 2017 W sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczone do sprzedaży w ramach przetargu,prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany. Rafał Falkowski 2017-11-16 07:58:50 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 90/2017 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 14 listopada 2017 W sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczone do sprzedaży w ramach przetargu,prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany. Rafał Falkowski 2017-11-16 07:58:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy indyczek rzeźnych zlokalizowanej na działkach o nr ew. 3/64 i 6/28 w miejscowości Rutwica, gm. Wałcz Kamila Stanisławska 2017-11-15 15:33:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Wałcz z dnia 22.05.2017r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez nauczycieli na dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego Rafał Falkowski 2017-11-15 10:34:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 91/2017 Wójta Gminy Wałcz z dnia 14.11.2017r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez nauczycieli na dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego Rafał Falkowski 2017-11-15 10:32:14 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 10.11.2017 Rafał Falkowski 2017-11-10 12:30:32 dodanie dokumentu
Przebudowa SWU w Ługach Wałeckich wraz z budową sieci wodociągowej Ługi Wałeckie- Brzezinki - Gostomia z kontenerową pompownią sieciową w miejscowości Gostomia Hanna Szynkaruk 2017-11-10 12:28:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wałcz. Rafał Falkowski 2017-11-10 09:37:11 dodanie dokumentu
II Ustny przetarg ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej działka nr 1/40 w obrębie nr 0017 Zdbice, Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2017-11-10 09:19:40 edycja dokumentu
Budowa oczyszczalni ścieków w Wiesiółce Hanna Szynkaruk 2017-11-09 10:42:56 dodanie dokumentu
KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie Rafał Falkowski 2017-11-08 15:37:04 edycja dokumentu
KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie Rafał Falkowski 2017-11-08 15:33:24 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego w miejscowości Nakielno. Rafał Falkowski 2017-11-08 09:10:01 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa w Różewie Rafał Falkowski 2017-11-07 14:03:23 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa w Karsiborze Rafał Falkowski 2017-11-07 14:03:06 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa w Gostomi Rafał Falkowski 2017-11-07 14:02:49 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa w Strącznie Rafał Falkowski 2017-11-07 14:02:16 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa w Strącznie Rafał Falkowski 2017-11-07 14:01:16 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa w Różewie Rafał Falkowski 2017-11-07 14:01:02 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa w Karsiborze Rafał Falkowski 2017-11-07 14:00:24 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa w Gostomi Rafał Falkowski 2017-11-07 13:59:45 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa w Chwiramie Rafał Falkowski 2017-11-07 13:59:04 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa w Strącznie Rafał Falkowski 2017-11-07 13:58:29 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wałcz Drugi. Grzegorz Fryc 2017-11-06 09:53:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania zmiany decyzji dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Kłębowcu. Grzegorz Fryc 2017-11-06 09:19:52 dodanie dokumentu
Budowa budynku mieszkalnego w Karsiborze Hanna Szynkaruk 2017-11-04 21:54:23 dodanie dokumentu
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Dobino obręb 0061 Rafał Falkowski 2017-11-02 14:33:39 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 84/2017 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2017-10-31 15:21:48 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 83/2017 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2017-10-31 15:21:41 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 84/2017 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2017-10-31 15:21:28 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 83/2017 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2017-10-31 15:20:06 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości GOLCE, Gmina Wałcz (działka nr 479/77, 479/79, 479/61) Rafał Falkowski 2017-10-31 15:16:59 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości GOLCE, Gmina Wałcz (działka nr 479/80) Rafał Falkowski 2017-10-31 15:15:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wałcz oraz Wałcz Drugi. Grzegorz Fryc 2017-10-31 11:33:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Chwiram. Grzegorz Fryc 2017-10-31 10:49:55 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Wałcz z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2018 Rafał Falkowski 2017-10-31 09:48:26 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kolno, Gmina Wałcz (działka nr 103/7) Rafał Falkowski 2017-10-26 11:45:35 dodanie dokumentu