Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej Rafał Falkowski 2017-04-21 13:49:12 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Falkowski 2017-04-20 14:19:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Rafał Falkowski 2017-04-20 14:09:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA nr XXXIII/194/ 2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Wałcz nieruchomości. Rafał Falkowski 2017-04-20 14:07:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/193/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 marca 2017r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2017r. Rafał Falkowski 2017-04-20 14:04:04 dodanie dokumentu
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobino (III) Hanna Szynkaruk 2017-04-20 14:00:58 dodanie dokumentu
Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 30 marca 2017 r. Rafał Falkowski 2017-04-20 14:00:16 dodanie dokumentu
Protokół z XXXII sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 8 marca 2017 r. Rafał Falkowski 2017-04-20 13:57:34 edycja dokumentu
Protokół z XXXII sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 8 marca 2017 r. Rafał Falkowski 2017-04-20 13:55:36 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego w miejscowości Nakielno. (Działka nr 272) Rafał Falkowski 2017-04-20 11:44:31 dodanie dokumentu
Oferta na realizację zadania publicznego: "Wałeckie Czwartki Lekkoatletyczne" Rafał Falkowski 2017-04-19 15:51:53 dodanie dokumentu
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ługi Wałeckie, Jarogniewie i Golce Hanna Szynkaruk 2017-04-19 14:02:07 dodanie dokumentu
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rafał Falkowski 2017-04-14 09:40:45 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Piława obręb Kłębowiec Rafał Falkowski 2017-04-13 15:25:18 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Falkowski 2017-04-13 15:11:20 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości CHWIRAM, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2017-04-13 11:16:50 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Lubno, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2017-04-13 11:15:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 25/2017 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Walcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2017-04-13 11:12:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w obrebie wsi Gostomia Przemysław Maksymowicz 2017-04-13 08:38:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w obrebie wsi Ostrowiec Przemysław Maksymowicz 2017-04-13 08:37:43 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany. Rafał Falkowski 2017-04-13 08:34:23 dodanie dokumentu
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY WAŁCZ Kamila Stanisławska 2017-04-12 14:51:44 edycja dokumentu
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY WAŁCZ Kamila Stanisławska 2017-04-12 14:50:16 usunięcie załacznika
Zmiany budżetu. Rafał Falkowski 2017-04-10 15:26:57 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/197/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Rafał Falkowski 2017-04-10 15:26:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/195/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów plaży i przystani w Nakielnie Rafał Falkowski 2017-04-10 15:25:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/192/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2017-04-10 15:25:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/191/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2017-04-10 15:24:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/190/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Rafał Falkowski 2017-04-10 15:23:10 dodanie dokumentu
PRZETARG ODWOŁANY - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 1/40 o pow. 3,6339 ha w miejscowości Zdbice Rafał Falkowski 2017-04-07 15:43:44 edycja dokumentu
PRZETARG ODWOŁANY - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 1/40 o pow. 3,6339 ha w miejscowości Zdbice Rafał Falkowski 2017-04-07 15:43:14 edycja dokumentu
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A w budynku nr 53 położonego w miejscowości Karsibór, Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2017-04-06 15:56:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 Wójta Gminy Wałcz z dnia 05 kwietnia 2017 roku na sprzedaż przyczepy ciężarowej. Rafał Falkowski 2017-04-06 15:53:48 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż agregatu spalinowo - prądotwórczego KARELMA PAD 16 3/400 Rafał Falkowski 2017-04-06 15:51:16 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przyczepy POM-SREM Rafał Falkowski 2017-04-06 15:49:04 edycja dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż agregatu prądotwórczego zespół energetyczny Rafał Falkowski 2017-04-06 15:48:32 edycja dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż agregatu prądotwórczego zespół energetyczny Rafał Falkowski 2017-04-06 15:48:18 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przyczepy POM-SREM Rafał Falkowski 2017-04-06 15:42:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Wałcz z dnia 03.04.2017r. w sprawie: ustalenia zasad opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałcz na rok szkolny 2017/2018. Rafał Falkowski 2017-04-05 15:00:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Wałcz z dnia 03.04.2017r. w sprawie: ustalenia zasad opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałcz na rok szkolny 2017/2018. Rafał Falkowski 2017-04-05 14:56:52 dodanie dokumentu