Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 obiektów inwentarskich o powierzchni 1560 m2 każdy, przeznaczonych do hodowli drobiu (indyczek rzeźnych) w ilości 14300 szt. (344 DJP) na działce nr 6/28 w Rutwicy, gm. Wałcz. Kamila Stanisławska 2017-05-26 13:27:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w obrębie wsi Szwecja Przemysław Maksymowicz 2017-05-25 11:30:50 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości LUBNO, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2017-05-24 13:45:43 dodanie dokumentu
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Dobino obręb 0061 Kamila Stanisławska 2017-05-24 12:30:59 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 31/2017 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2017-05-24 11:42:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na dostawieniu zbiornika napowietrznego na gaz płynny propan-butan o poj. 32 m3 na terenie istniejącej rozlewni gazu, na działkach nr 83/135 i 83/137 obręb 0112 Wałcz Drugi, gm. Wałcz. Kamila Stanisławska 2017-05-23 15:15:51 dodanie dokumentu
Przetarg ustny ograniczony dla osób zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Wałcz co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu oraz osób prawnych prowadzących działalność rolniczą na terenie Gminy Wałcz na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej - działka nr 253/1 w obrębie 0084 Chwiram, Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2017-05-23 14:23:28 dodanie dokumentu
Oferta na realizację zadania publicznego - "Organizacja obozu sportowego - udział w zawodach sportowych" Rafał Falkowski 2017-05-20 17:10:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dla przebudowy linii 110 kV w obrębie działki 2/4 w obrębie Lubno Przemysław Maksymowicz 2017-05-19 15:32:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dla przebudowy linii 110 kV w obrębie działki 210/1 i 209/1 w obrębie Kłębowiec Przemysław Maksymowicz 2017-05-19 15:31:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dla przebudowy linii 110 kV w obrębie działki 461/4 w obrębie Kłębowiec Przemysław Maksymowicz 2017-05-19 15:29:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dla przebudowy linii 110 kV w obrebie działki 282/2 w obrębie Kłębowiec Przemysław Maksymowicz 2017-05-19 15:28:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o terminie XXXV Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2014 - 2018 Rafał Falkowski 2017-05-18 16:32:23 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki letniskowej nr 272 w miejscowości Nakielno, Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2017-05-17 13:41:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. budownictwa i inwestycji Rafał Falkowski 2017-05-16 13:35:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na dostawieniu zbiornika napowietrznego na gaz płynny propan-butan o poj. 32 m3na terenie istniejącej rozlewni gazu, na działkach nr 83/135 i 83/137 obręb 0112 Wałcz Drugi, gm. Wałcz. Kamila Stanisławska 2017-05-15 14:59:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz o wydaniu postanowienia o odwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie 2 obiektów inwentarskich o powierzchni 1560 m2 każdy, przeznaczonych do hodowli drobiu (indyczek rzeźnych) w ilości 14300 szt. (344 DJP) na działce nr 6/28 w Rutwicy, gm. Wałcz. Kamila Stanisławska 2017-05-15 14:56:32 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Tuczna z dnia 10 maja 2017 r. Kamila Stanisławska 2017-05-15 14:49:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 8 maja 2017r. w sprawie rezerwatu przyrody "Golcowe Bagno" Kamila Stanisławska 2017-05-15 14:47:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 8 maja 2017r. w sprawie rezerwatu przyrody "Golcowe Bagno" Kamila Stanisławska 2017-05-15 14:46:40 usunięcie dokument
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 8 maja 2017r. w sprawie rezerwatu przyrody "Golcowe Bagno" Kamila Stanisławska 2017-05-15 14:46:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 05 maja 2017r. Kamila Stanisławska 2017-05-15 14:43:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/208/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów plaży i przystani w Nakielnie Rafał Falkowski 2017-05-12 14:40:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/207/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Rafał Falkowski 2017-05-12 14:33:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/206/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie inkaso opłaty miejscowej Rafał Falkowski 2017-05-12 14:32:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/205/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/190/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 marca 2017r w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Rafał Falkowski 2017-05-12 14:31:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/202/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Wałcz lub jej jednostkom organizacyjnym Rafał Falkowski 2017-05-12 14:30:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/201/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników komunalnych na terenie gminy Wałcz. Rafał Falkowski 2017-05-12 14:28:41 dodanie dokumentu
Przetarg ustny ograniczony dla osób zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Wałcz co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu oraz osób prawnych prowadzących działalność rolniczą na terenie Gminy Wałcz na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych w obrębie Lubno, Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2017-05-12 13:43:46 edycja dokumentu
Przetarg ustny ograniczony dla osób zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Wałcz co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu oraz osób prawnych prowadzących działalność rolniczą na terenie Gminy Wałcz na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych w obrębie Lubno, Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2017-05-12 13:42:49 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016 Rafał Falkowski 2017-05-12 10:49:05 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2015 r. Rafał Falkowski 2017-05-11 21:12:41 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2015 r. Rafał Falkowski 2017-05-11 21:12:28 usunięcie załacznika
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2016 r. Rafał Falkowski 2017-05-11 21:12:14 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2016 r. Rafał Falkowski 2017-05-11 21:11:28 usunięcie załacznika
Dane teleadresowe Rafał Falkowski 2017-05-10 15:17:05 edycja dokumentu
Filialna Szkoła Podstawowa w Karsiborze Rafał Falkowski 2017-05-10 13:57:46 edycja dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego LUBLIN 3. Kamila Stanisławska 2017-05-10 12:58:33 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego LUBLIN 3. Kamila Stanisławska 2017-05-10 12:57:34 usunięcie dokument
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego LUBLIN 3. Kamila Stanisławska 2017-05-10 12:56:39 dodanie dokumentu