Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości STRĄCZNO, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2018-03-23 09:33:33 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości CZAPLA, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2018-03-23 09:32:36 dodanie dokumentu
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego. Rafał Falkowski 2018-03-22 14:57:13 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2017 Hanna Szynkaruk 2018-03-22 10:32:32 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2018 Hanna Szynkaruk 2018-03-22 10:31:33 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2018 Hanna Szynkaruk 2018-03-22 10:31:15 usunięcie dokument
Plan zamówień publicznych na rok 2018 Hanna Szynkaruk 2018-03-22 10:30:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji iniwestycji celu publicznego dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w obrębie geodezyjnym Witankowo, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2018-03-22 09:33:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji iniwestycji celu publicznego dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w obrębie geodezyjnym Strączno, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2018-03-22 09:32:06 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego marki Jelcz. Rafał Falkowski 2018-03-21 14:04:12 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Falkowski 2018-03-20 15:31:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie o terminie XLIV Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2014 - 2018 Rafał Falkowski 2018-03-20 14:37:00 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 Wójta Gminy Wałcz z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz w 2018 roku składanych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 24/2018 Wójta Gminy Wałcz z dnia 19 lutego 2018 roku. Rafał Falkowski 2018-03-20 13:21:44 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 Wójta Gminy Wałcz z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz w 2018 roku składanych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 24/2018 Wójta Gminy Wałcz z dnia 19 lutego 2018 roku. Rafał Falkowski 2018-03-20 13:20:58 dodanie dokumentu
Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości gruntowych bezpośrednio przylegających na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości rolnej: działka nr 83/138, położona w obrębie 0112 Wałcz , Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2018-03-20 12:46:06 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: działka o nr 78/4 i 78/5, położone w obrębie 0085 Gostomia , Gmina Wałcz, Rafał Falkowski 2018-03-20 12:42:59 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości ZDBICE, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2018-03-20 11:25:49 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości DZIKOWO, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2018-03-20 11:20:56 dodanie dokumentu
Protokół z naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Rafał Falkowski 2018-03-15 13:33:46 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2017 r. Rafał Falkowski 2018-03-15 13:25:55 dodanie dokumentu
Protokół z XLII sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 25 stycznia 2018 r. Rafał Falkowski 2018-03-14 15:19:24 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej dla najemcy w miejscowości Lubno Rafał Falkowski 2018-03-14 13:58:58 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego: Wyjazd na zawody sportowe. Rafał Falkowski 2018-03-12 10:00:28 edycja dokumentu
Zmiany budżetu. Rafał Falkowski 2018-03-08 15:33:08 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/277/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Rafał Falkowski 2018-03-08 15:30:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/273/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wałcz w 2018 roku. Rafał Falkowski 2018-03-08 15:28:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/270/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz wybudowanie urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Wałcz Rafał Falkowski 2018-03-08 15:27:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie budowy stacji bazowych telefonii komórkowej Rafał Falkowski 2018-03-08 15:25:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR/276/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku Rady Gminy Wałcz w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej . Rafał Falkowski 2018-03-08 15:18:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/272/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż 3 lata. Rafał Falkowski 2018-03-08 14:58:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/274/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2018 r. Rafał Falkowski 2018-03-08 14:55:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/271/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie dofinansowania remontów chodników przy drodze powiatowej nr 2307z i 2324z . Rafał Falkowski 2018-03-08 14:52:30 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargowej w miejscowości Glinki Rafał Falkowski 2018-03-07 14:40:22 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony dla osób fizycznych i prawnych na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych: działka o nr 134/2 w obrębie 0051 Rutwica, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2018-03-07 13:18:34 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Kołatnik. Rafał Falkowski 2018-03-07 09:41:16 dodanie dokumentu
Przetarg ustny ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej (działka nr 1/40 w obrębie nr 0017 Zdbice , Gmina Wałcz) Rafał Falkowski 2018-03-07 09:39:41 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Ostrowiec (działka nr 156/50) Rafał Falkowski 2018-03-07 09:20:19 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego: Wyjazd na zawody sportowe. Rafał Falkowski 2018-03-01 22:48:40 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego: Wyjazd na zawody sportowe. Rafał Falkowski 2018-03-01 22:48:15 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości GOLCE, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2018-03-01 11:48:18 usunięcie dokument