Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 62/2017 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2017-07-27 09:23:44 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki letniskowej nr 275 w miejscowości Nakielno. Rafał Falkowski 2017-07-26 16:01:23 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 - przewozy regularne specjalne Hanna Szynkaruk 2017-07-26 12:29:25 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018- przewozy regularne Hanna Szynkaruk 2017-07-26 12:23:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie przebudowy odcinka lini elektroenergetycznej w obrębie geodezyjnym Lubno Grzegorz Fryc 2017-07-26 08:37:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie przebudowy odcinka lini elektroenergetycznej w obrębie geodezyjnym Lubno Grzegorz Fryc 2017-07-26 08:37:16 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie przebudowy odcinka lini elektroenergetycznej w obrębie geodezyjnym Lubno Grzegorz Fryc 2017-07-26 08:36:39 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości RÓŻEWO, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2017-07-24 15:03:47 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości CHWIRAM Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2017-07-24 15:01:42 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: referent ds. podatków i opłat w referacie finansowym w Urzędzie Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2017-07-24 14:57:22 dodanie dokumentu
DOWODY OSOBISTE - WNIOSKI Rafał Falkowski 2017-07-23 18:16:48 edycja dokumentu
Uwaga na próby wyłudzeń - ostrzeżenie OR KRUS w Koszalinie Rafał Falkowski 2017-07-19 15:32:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie przebudowy linii elektroenergetycznej w obrebie wsi Kłębowiec Przemysław Maksymowicz 2017-07-19 14:36:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy bazowej telefonii komórkowej w Szwecji Przemysław Maksymowicz 2017-07-19 13:49:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy linii elektroenergetycznej w obrebie wsi Kłębowiec Przemysław Maksymowicz 2017-07-19 13:48:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie przebudowy linii elektroenergetycznej w obrebie wsi Kłębowiec Przemysław Maksymowicz 2017-07-19 13:48:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy linii elektroenergetycznej w obrebie wsi Kłębowiec Przemysław Maksymowicz 2017-07-19 13:47:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy bazowej telefonii komórkowej w Kłębowcu Przemysław Maksymowicz 2017-07-19 13:46:36 dodanie dokumentu
UWAGA: Szkolenie ASF Rafał Falkowski 2017-07-19 10:08:14 edycja dokumentu
UWAGA: Szkolenie ASF Rafał Falkowski 2017-07-19 10:06:26 dodanie dokumentu
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej: działka nr 11 w obrębie 0013 Czechyń , Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2017-07-17 12:09:25 edycja dokumentu
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej: działka nr 11 w obrębie 0013 Czechyń , Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2017-07-17 12:08:46 dodanie dokumentu
KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie Rafał Falkowski 2017-07-17 11:38:05 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 53/2017 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2017-07-16 21:35:44 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 53/2017 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2017-07-16 21:35:29 dodanie dokumentu
Wzory dokumentów dotyczących realizacji zadań publicznych. Rafał Falkowski 2017-07-16 21:25:28 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy bazowej telefonii komórkowej w Gostomi Przemysław Maksymowicz 2017-07-14 11:39:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Rudkach Przemysław Maksymowicz 2017-07-14 11:38:51 dodanie dokumentu
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej Rafał Falkowski 2017-07-14 07:47:13 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania w sprawie budowy linii kablowych w Kłębowcu Przemysław Maksymowicz 2017-07-13 11:07:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej przebudowy linii elektroenergetycznej w Lubnie Przemysław Maksymowicz 2017-07-13 10:29:48 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Ługi Wałeckie, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2017-07-12 15:35:03 dodanie dokumentu
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż agregatu spalinowo ? prądotwórczego Rafał Falkowski 2017-07-12 15:23:14 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Ostrowiec. Rafał Falkowski 2017-07-12 15:19:19 dodanie dokumentu
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przyczepy. Rafał Falkowski 2017-07-12 15:14:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.budowa farmy fotowoltaicznej Chwiram II o mocy wytwórczej do 1 MW na działce nr ew. 71/4 obręb 0084 Chwiram, gmina Wałcz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii. Kamila Stanisławska 2017-07-11 14:17:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej Chwiram I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce nr ew. 70/8 i 70/6 obręb 0084 Chwiram, gmina Wałcz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii. Kamila Stanisławska 2017-07-11 14:14:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej Chwiram I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce nr ew. 70/8 i 70/6 obręb 0084 Chwiram, gmina Wałcz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii. Kamila Stanisławska 2017-07-11 14:14:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy indyczek rzeźnych zlokalizowanej na działkach o nr ew. 3/64 i 6/28 w miejscowości Rutwica, gm. Wałcz. Kamila Stanisławska 2017-07-11 14:11:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy indyczek rzeźnych zlokalizowanej na działkach o nr ew. 3/64 i 6/28 w miejscowości Rutwica, gm. Wałcz Kamila Stanisławska 2017-07-11 14:08:42 dodanie dokumentu