Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Marzec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
BIURO OBSŁUGI FINANSOWO KSIĘGOWEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY 0 0
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 0 0
KANCELARIA 0 0
NIE DEKRETOWAĆ 0 0
REFERAT FINANSOWY 52 84
REFERAT GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 7 3
REFERAT OCHRONY SRODOWISKA, ROLNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI KOMUNALNEJ 36 0
SEKRETARZ 0 0
SKARBNIK 0 0
STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNYCH 0 0
STANOWISKO DS. DOWODÓW OSOBISTYCH I ARCHIWUM 3 8
STANOWISKO DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI GMINY 0 0
STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOSCI 41 54
STANOWISKO DS. INFORMATYKI 0 0
STANOWISKO DS. OBSŁUGI INTERESANTÓW 0 0
STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY I KADR 1 1
STANOWISKO DS. OBSŁUGI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ 0 0
STRAŻ GMINNA 0 0
WÓJT 0 0
ZASTĘPCA WÓJTA 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak