Programy i Plany

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY WAŁCZ 2017-08-01 09:20:59
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY WAŁCZ 2016-06-13 13:23:51
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 2012-09-13 15:28:42
OCHRONA ZABYTKÓW 2012-09-13 14:09:35
POMOC RODZINIE 2012-03-26 18:26:19
PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. 2014-01-23 12:59:30
GOSPODARKA ODPADAMI 2012-11-22 11:30:05