Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie lokalu użytkowego nr 1A w budynku nr 53 położonego na działce nr 8/22 w miejscowości Karsibór.

Wójt Gminy w Wałczu

informuje o  rokowaniach   po drugim przetargu  zakończonym wynikiem negatywnym  na zbycie lokalu użytkowego nr 1A w budynku nr 53 położonego na działce nr 8/22 w miejscowości Karsibór.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  5.000,00 zł

 

Rokowania  przeprowadzone zostaną  w dniu 12.07.2017 roku   o godzinie 900  w  siedzibie Urzędu  Gminy Wałcz .

Pierwszy przetarg przeprowadzono -  16.02.2017 roku .

Drugi przetarg przeprowadzono      -   12.05.2017 roku

Na w/w nieruchomość brak jest obowiązującego planu , stary zapis to

zabudowa mieszkaniowa .

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Zgłoszenia udziału w   rokowaniach  składać należy do dnia 12.07.2017 roku  do godz. 830 w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wałcz .

Aby wziąć udział  w rokowaniach należy wpłacić w terminie do dnia

07.07.2017 roku wadium w kwocie  500,00 zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Wadium należy wnieść na konto depozytowe  nr  24 1240 3712 1111 0000 4363 6691.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacona zaliczka przepada.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach winno zawierać :

- imię i nazwisko oraz adres albo nazwę firmy oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest

  osoba prawna lub inny podmiot ,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te

   warunki zastrzeżeń  ,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- kopię dowodu wniesienia wadium.

Dodatkowych  informacji udziela się w pokoju nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Wałcz.

Urząd Gminy Wałcz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

 

08.06.2017 r.  -  12.07.2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 08-06-2017 23:51:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Chilicka 08-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 08-06-2017 23:51:46