Uchwała Nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy

Uchwała Nr XXXIII/196/2017

Rady Gminy w Wałczu

z dnia 30 marca 2017 r.

 

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r.  poz. 301)  Rada Gminy w Wałczu uchwala,co następuje:

 

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Wałcz w 2018 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Wałczu.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Cybulska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 20-04-2017 14:09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lucyna Brożek 30-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 20-04-2017 14:09:18