UCHWAŁA nr XXXIII/194/ 2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Wałcz nieruchomości.

UCHWAŁA nr XXXIII/194/ 2017 

Rady Gminy Wałcz

z dnia    30 marca  2017 roku

 

w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Wałcz   nieruchomości. 

          

            Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.”a”  ustawy z dnia  8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym / Dz. U . z 2016 roku poz. 446 ze zm.   / oraz  art.13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami /  Dz. U. z  2016 roku  ,  poz. 2147/ oraz uchwały nr XXXIV/197/2013  z dnia  28 maja 2013 roku  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wałcz  Rada Gminy w Wałczu uchwala , co następuje :

§ 1.  Nabywa się na rzecz  Gminy Wałcz od Agencji Nieruchomości Rolnych działkę nr 3/55  o pow. 0,6543 ha  zapisaną w księdze wieczystej  nr K01W/00015235/8   i nr  3/4 o pow. 0,17 ha położone w Różewie zapisaną w księdze wieczystej  nr K01W//00014301/5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz. 

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Cybulska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 20-04-2017 14:07:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Chilicka 30-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 20-04-2017 14:07:37