Uchwała Nr XXXII/189/2017 Rady GminY WAŁCZ z dnia 8 marca 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXII/189/2017

Rady GminY WAŁCZ

z dnia 8 marca 2017r.

 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Określa się:

  1. plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałcz,
    a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałcz na okres od 1 września 2017r.do dnia 31 sierpnia 2019r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
  2. plan sieci prowadzonych przez Gminę Wałcz klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wałcz na okres od1 września 2017r.do dnia 31 sierpnia 2019r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
  3. projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałcz, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałcz od dnia 1 września 2019r., który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego z siedzibą w Chwiramie przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową:

  1. nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie,
  2. siedziba szkoły: Chwiram 1, 78-600 Wałcz,
  3. dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,
  4. rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.

§ 3. Wykonanie uchwał powierza się Wójtowi Gminy Wałcz

§ 4.  Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz a także  na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wałcz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Cybulska

 

   

Załączniki do pobrania

1 Zalacznik nr 1.pdf (PDF, 39KB) 2017-03-16 14:49:08 102 razy
2 Załącznik nr 2.pdf (PDF, 36KB) 2017-03-16 14:49:08 99 razy
3 Załącznik nr 3.pdf (PDF, 42KB) 2017-03-16 14:49:08 104 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 16-03-2017 14:45:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Leśkiewicz 08-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 16-03-2017 14:49:08