UCHWAŁA NR XXXI/188/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Różewie, Różewo 8, 78-627 Różewo

UCHWAŁA NR  XXXI/188/2017

RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 08 marca 2017 r.

 

w sprawie założenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Różewie, Różewo 8,  78-627 Różewo

 

 

Na podstawie art. 29 ust.1 pkt.1, art. 39 ust. 5, i art. 88 ust. 1, 2 i 7, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Z dniem 1 września 2017 roku zakłada się szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi w Różewie.

§ 2.  Nazwa Szkoły brzmi:  Szkoła Podstawowa  im. Jana Brzechwy w Różewie.

§ 3. Siedziba szkoły znajduje się w miejscowości Różewo 8, 78-627 Różewo.   

§ 4. Akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Różewie, Różewo 8, 78- 627 Różewo otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 5. Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy  w Różewie, Różewo 8, 78-627 Różewo nadaje się pierwszy statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z  dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2017r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Cybulska


 

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXII/188/2017

Rady Gminy Wałcz

z dnia 08 marca 2017 r.

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Na podstawie art. 29 ust.1 pkt.1 i art. 88 ust. 1, 2 i 7, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)

z dniem 1 września 2017 roku zakłada się publiczną szkołę podstawową pod nazwą :

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Różewie    

Różewo 8, 78-627 Różewo

 

 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Różewie, Różewo 8:

 

  • Różewo 
  • Popowo
  • Przybkowo
  • Dobino   

 

 

Pieczęć okrągła

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Cybulska

Załączniki do pobrania

1 Załącznik nr 2 - Statut SP Różewo.pdf (PDF, 20KB) 2017-03-16 14:37:10 88 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 16-03-2017 14:35:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Leśkiewicz 08-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 16-03-2017 14:37:10