UCHWAŁA NR XXXII/186/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi, Gostomia 36, 78-600 Wałcz

UCHWAŁA NR  XXXII/186/2017

RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 08 marca 2017 r.

 

w sprawie założenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi, Gostomia 36, 78-600 Wałcz  

 

Na podstawie art. 29 ust.1 pkt.1, art. 39 ust. 5, i art. 88 ust. 1, 2 i 7, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

 

§1. Z dniem 1 września 2017 roku zakłada się szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi w Gostomi.

§ 2.  Nazwa Szkoły brzmi:  Szkoła Podstawowa  im. Janusza Korczaka w Gostomi.

§ 3. Siedziba szkoły znajduje się w miejscowości Gostomia 36, 78-600 Wałcz.    

§ 4. Akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi, Gostomia 36, 78- 600 Wałcz otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 5. Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi, Gostomia 36, 78-600 Wałcz    nadaje się pierwszy statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z  dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2017r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Cybulska


Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXII/186/2017

Rady Gminy Wałcz

z dnia 08 marca 2017 r.

 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Na podstawie art. 29 ust.1 pkt.1 i art. 88 ust. 1, 2 i 7, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)

 

z dniem 1 września 2017 roku zakłada się publiczną szkołę podstawową pod nazwą:

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gostomi  

Gostomia 36, 78-600 Wałcz

 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi, Gostomia 36,  78-600 Wałcz:

 

  • Gostomia
  • Dzikowo
  • Łąki      
  • Brzezinki
  • Ługi Wałeckie
  • Smoląg
  • Rusinowo
  • Chwiram

 

 

 

pieczęć okrągła

 

                       

                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                               Agnieszka Cybulska 

 

 

Załączniki do pobrania

1 Załóącznik nr 2 - Statut SP Gostomia.pdf (PDF, 21KB) 2017-03-16 13:45:19 119 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 15-03-2017 15:29:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Leśkiewicz 08-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 16-03-2017 13:45:19